Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Wechslerov test inteligencije za djecu - WISC-IV-HR, 3. dan

Termin: 11.05.2020

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena