Obrazac za prijavu na edukaciju

Ispunite ovaj obrazac kako biste se prijavili na edukaciju. Podaci koje navedete bit će korišteni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.


Edukacija: Motivacijski intervju u selekciji i razvoju zaposlenika
Kako potaknuti promjene u ponašanju zaposlenika?


Termin: 23.09.2019

Podaci za slanje ponude

Podaci o polaznicima

Napomena