Politika konkurencije (tržišnog natjecanja)

Predavač: mr. sc. Tatjana Peroković
Vrijeme održavanja: 09:00 - 15:00 sati: ekonomija
15:00 - 17:00 sati: tjelesno zdravlje i aktivnost i/ili psihologija/motivacija
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.500,00 kn + PDV = 1.875,00 kn
U cijenu su uključeni materijali, osvježenja u pauzama, organiziran ručak u restoranu te softskills predavanje na temu:
- Tjelesna aktivnost/zdravlje
- Psihologija/motivacija
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Cilj radionice je upoznati polaznike s osnovama politike konkurencije (tržišnog natjecanja) s naglaskom na pravni okvir i njegov razvoj od 1890. u SAD-u preko Europske unije do Hrvatske. S politikom konkurencije su neodvojivo povezani pravo i ekonomija, ali i teorija regulacije te suvremena pitanja koja se odnose na agencijski sustav pa se planira kratki osvrt i na ta pitanja. Posebnost u razvoju politike konkurencije u Hrvatskoj čini nadležnost nad bankama, odnosno sustavom kreditnih institucija, te će se dati i taj prikaz uz kratki osvrt na povijesni položaj banaka u pravu konkurencije nekih drugih zemalja. Naglasit će se razlike između zaštite tržišnog natjecanja u širem i užem smislu, te će se zaštiti tržišnog natjecanja u užem smislu, odnosno zabranjenim sporazumima između poduzetnika, kontroli koncentracija i zlouporabama vladajućeg položaja posvetiti veća pozornost u izlaganju dok će se s državnim potporama i liberalizacijom polaznici samo ukratko upoznati. Treći dio ciklusa se koncentrira na suvremene ekonomske trendove i njihovu primjenu unutar politike konkurencije gdje će se u više detalja govoriti o teoriji dvostranih tržišta i primjene iste na kartično tržište.

Ishodi radionice:
Osnovna znanja o pravu, ekonomiji i politici konkurencije, njenom povijesnom razvoju i primjeni. Prepoznavanje najtežih ograničenja slobodnog tržišnog natjecanja, te razvoj svijesti o multidimenzionalnoj primjene ekonomske teorije.

Edukacija je namijenjena stručnjacima iz javnog i privatnog sektora.