Sekuritizacija i strukturno financiranje: što nam može donijeti nova regulacija u EU?

Predavač: dr. sc. Anita Pavković
Vrijeme održavanja: 09:00 - 15:00 sati: ekonomija
15:00 - 17:00 sati: tjelesno zdravlje i aktivnost i/ili psihologija/motivacija
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.500,00 kn + PDV = 1.875,00 kn
U cijenu su uključeni materijali, osvježenja u pauzama, organiziran ručak u restoranu te softskills predavanje na temu:
- Tjelesna aktivnost/zdravlje
- Psihologija/motivacija
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Cilj radionice:
Sekuritizacija je inovativan financijski mehanizam sa mnogobrojnim prednostima za različite potencijalne korisnike (banke, korporacije, javna poduzeća, druge financijske institucije kao što su osiguravatelji, i sl.). Cilj radionice je upoznati polaznike sa modelima i vrstama sekurtizacije u praksi na primjerima različitih tradicionalnih ali i alternativnih korisnika iz razvijenih zemalja. Tema je iznimno aktualna jer je u završnoj fazi novi regulatorni okvir za njenu intenzivniju primjenu na području Europske Unije. Isto tako njen važan utjecaj je i razvoj buduće Unije tržišta kapitala na europskom tržištu i intenziviranje primjene sekuritizacjkih financijskih instrumenata financiranja kao potencijalne standardnije, jednostavnije i transparentnije alternative financiranja posredstvom financijskih tržišta.

Ishodi edukacije:
Razumjeti postupak i sudionike transakcijskih struktura, troškove i koristi za korisnike i potencijalne rizike kojima se upravlja primjenom sekuritizacije, novi legislativni okvir njene primjene, zastupljenost i trendove na sekuritizacijskom tržištu.

Ciljna publika:
Različitim razinama u financijskim i kreditnim institucijama, investicijskim bankama i društvima (brokerskim društvima), regulatornim i nadzornim tijelima, komorama i profesionalnim udruženjima. Nadalje primjena sekuritizacije može biti višestruko korisna i komunalnim poduzećima, javnim poduzećima, lokalnim jedinicama, korporacijama. Veliki naglasak nove regulacije je pospješiti razvoj malih i srednjih poduzeća upravo primjenom ovog modela financiranja i transfera rizika. Prvenstveno je namijenjena višim razinama odlučivanja u strateškom promišljanju i implementaciji efikasnih tržišnih mehanizama financiranja i transfera rizika, ali i stručnoj i znanstvenoj javnosti.