Regulatorni i supervizorski okvir financijske servisne industrije u Europskoj Uniji

Predavač: dr. sc. Anita Pavković, Dario Hlupić Radić, dr. sc. Petar-Pierre Matek
Vrijeme održavanja: 09:00 - 15:00 sati: ekonomija
15:00 - 17:00 sati: tjelesno zdravlje i aktivnost i/ili psihologija/motivacija
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.500,00 kn + PDV = 1.875,00 kn
U cijenu su uključeni materijali, osvježenja u pauzama, organiziran ručak u restoranu te softskills predavanje na temu:
- Tjelesna aktivnost/zdravlje
- Psihologija/motivacija
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Regulacija i supervizija nametnule su se kao neizostavne teme u ekonomskim sustavima. U financijskom sustavu tržišni sudionici financijskih sustava pod sve većim su povećalom regulatornih i supervizorskih zahtijeva u smislu količine pravila i propisa kojih se moraju pridržavati, institucija koje ih nadgledaju u smislu povećanja njihova broja i djelokruga, a ponajprije sve kompleksnijeg i opsežnijeg seta legislative koje moraju transponirati i implementirati u svoje svakodnevne procese na svim razinama poslovanja. Navedeno je velikim dijelom posljedica financijske i ekonomske krize ali i inovacija u regulatornim i supervizorskim procesima. Stoga radionica ima za cilj približiti strukturu ukupnog legislativnog i institucionalnog okvira za bolje razumijevanje funkcioniranja sustava i njegovih sastavnica. Na radionici će se dati pregled pravnih propisa kojima se uređuje poslovanje financijskih institucija u EU i RH te nadležnih tijela EU i RH. Prikazati će se hijerarhija tih propisa i njihov međusobni odnos kao i ovlasti nadležnih tijela. Nadalje, prikazat će se suvremeni trendovi i ključne odredbe na području regulacije financijskih institucija (MIFID 2, MIFIR, UCITS, AIFMD) kao i strateške odrednice stvaranja Unije tržišta kapitala i uloge institucija koje čine Europski sustav financijskog nadzora.

Ishodi radionice:
  • Razumjeti suvremeni regulatorski i supervizorski okvir i trendove u Europskoj uniji na području financijskih usluga.
  • Identificirati hijerarhiju pravila, financijskih regulatornih institucija u EU te ključne propise iz EU acquisa.
  • Analizirati propise koji uređuju institucionalne investitore i tržišta kapitala EU (MIFID 2, MIFIR, UCITS, AIFMD).

Edukacija je namijenjena stručnjacima iz javnog i privatnog sektora.