Institucije i pravni (ne)red: Kako do regionalnog razvoja?

Predavač: dr. sc. Katarina Marošević, dr. sc. Ivana Barković Bojanić, dr. sc. Nataša Lucić
Vrijeme održavanja: 09:00 - 15:00 sati: ekonomija
15:00 - 17:00 sati: tjelesno zdravlje i aktivnost i/ili psihologija/motivacija
Mjesto: Miramarska cesta 105, Zagreb
Program: Program
Cijena: 1.500,00 kn + PDV = 1.875,00 kn
U cijenu su uključeni materijali, osvježenja u pauzama, organiziran ručak u restoranu te softskills predavanje na temu:
- Tjelesna aktivnost/zdravlje
- Psihologija/motivacija
→ Obavijestite me o sljedećem terminu održavanja
Cilj radionice je raspraviti o institucijama kao pravilima igre u gospodarstvu i društvu te analizirati njihovu važnost i utjecaj na regionalni rast i razvoj.
Institucionalni okvir predstavlja važan alat za uređenje svih segmenata razvoja – ekonomskog, pravnog, političkog, socijalnog itd. U tom smislu cilj radionice je predstaviti formalne i neformalne institucije te analizirati važnost institucionalnih okvira na različitim razinama vlasti, s naglaskom na lokalnu i regionalnu.
Sinergijom ekonomske i pravne analize predmetne problematike, ukazat će se na važnost koju institucionalni okviri imaju u poticanju razvoja, ali i na razloge koji mogu dovesti do toga da se pokažu kao prepreka (regionalnom) razvoju. Osnovna pretpostavka svakog uspješnog razvoja je dobar pravni okvir na kojem će se razvoj temeljiti. Institucije i njihovo djelovanje na razvoj moraju počivati na jasnom, ujednačenom i učinkovitom zakonodavstvu. U protivnom se može dogoditi da ne djeluju u smjeru ostvarivanja cilja s kojim su postavljeni i da se javi nepovjerenje u njihovu svrhovitost i djelovanje. Nakon rasprave o teorijskim i praktičnim pitanjima vezanim uz institucionalni pristup regionalnom razvoju, sugerirat će se preporuke mogućim poboljšanjima postojećeg stanja iz ekonomske i pravne perspektive.

Ishodi radionice:
  1. Razumjeti važnost institucija i njihovu ulogu u razvoju
  2. Analizirati mogući doprinos institucionalnog okvira u kreiranju i ostvarenju ciljeva
  3. Prepoznati ulogu prava u institucionalnom pristupu regionalnom razvoju i kritički ju preispitivati

Edukacija je namijenjena stručnjacima iz javnog i privatnog sektora.