Politika konkurencije (tržišnog natjecanja)

Predavač: mr. sc. Tatjana PerokovićČlanica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja od studenoga 2013. Prije dolaska u Vijeće (od 2002. do 2013.) radila je u Hrvatskoj narodnoj banci u Sektoru supervizije na različitim pozicijama na poslovima provedbe prava i politike tržišnog natjecanja u sektorima u nadležnosti centralne banke (kreditne institucije i kreditne unije). Radila je na svim predmetima iz područja tržišnog natjecanja (koncentracije, sporazumi, zlouporabe) koje je vodio HNB tijekom 11 godina nadležnosti nad primjenom prava tržišnog natjecanja, uključujući i analize tržišta, istraživanja, te analize i praćenja u suradnji sa Svjetskom bankom, Europskom komisijom, OECD-om, MMF-om.
Također, u HNB-u (Sektor supervizije) radila je i na poslovima licenciranja te zaštite potrošača–korisnika bankovnih i financijskih usluga te je bila i članica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača i radnih skupina European Banking Authority. Prije odlaska u HNB radila je u privatnom sektoru kao konzultant u međunarodnoj konzultantskoj tvrtki.
Radu u privatnom sektoru je prethodilo tri i pol godine rada u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, od pripravničke do pozicije v.d. načelnika odjela te je sudjelovala i u prvoj rundi Tehničkih pregovora o SSP-u (tržišno natjecanje). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je diplomirala 1998. na smjeru „Računovodstvo“ među 10 posto najboljih studenata, a 2002. je obranila magistarski rad iz područja korporativnog financijskog izvješćivanja kompanija Europske unije.
Županijski sud u Zagrebu ju je 2006. imenovao stalnim sudskim vještakom za računovodstvo i financije. Objavila je veći broj stručnih radova i istraživanja iz područja tržišnog natjecanja, bankarstva i računovodstva. Kao gost-predavač drži predavanja iz područja regulacije i politike tržišnog natjecanja u bankovnom sustavu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.