Razvoj ruralnog turizma s primjerom dobre prakse

Predavač: mr. sc. Igor ŠtavlićIgor Štavlić rođen je u Požegi, Republika Hrvatska, 24. travnja 1973., gdje je završio osnovnu školu i matematičku gimnaziju (1992.). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1998. godine. God. 2012. stječe zvanje magistra znanosti na poslijediplomskom studiju Financije poduzeća, Ekonomski fakultet u Zagrebu. U siječnju 2014. preko Agencije za mobilnost i programe EU u Italiji prolazi stručno usavršavanje „Složeni program obuke za trenere i menadžere u ruralnom turizmu“.
Od 2009. sudjeluje na stručnim skupovima za voditelje i ravnatelje ustanova za obrazovanje odraslih koje organizira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Sudionik je više radionica i seminara na temu Upravljanja projektnim ciklusom i mogućnostima financiranja kroz fondove EU. U EU projektima „medicinski-maser.net“ 2010.g. i „SLATINA – Osnaživanje odraslih osoba na tržištu rada“ 2013. g.
Od 2014. godine vodi radionice/predavanja na temu „Razvoj ruralnog turizma“ za potrebe LAG-ova i drugih zainteresiranih dionika iz tog područja.