Investicije u javnu infrastrukturu po modelu javno-privatnog partnerstva

Predavač: dr. sc. Mihaela Grubišić ŠebaMihaela Grubišić Šeba diplomirala je, magistrirala i doktorirala financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz to je stekla i pravo korištenja međunarodno priznate titule ovlaštene financijske analitičarke. Radila je u bankovnom sektoru, javnom znanstvenom institutu, a od sredine 2017. godine radi u vlastitoj tvrtki BizVision d.o.o. za savjetovanje u poslovanju te, najčešće u ulozi financijskog eksperta, sudjeluje na domaćim i međunarodnim projektima. Dosad je bila uključena u preko 50 različitih projekata za naručitelje iz javnog i privatnog sektora te međunarodne financijske institucije (EBRD, Svjetsku banku, Europsku komisiju) u Hrvatskoj i u regiji. Autorica je preko 50 znanstvenih i stručnih publikacija, koje su, između ostaloga, objavljene u ediciji Springera, Taylor& Francis-a, Cambridge University Press... Radi kao evaluator projektnih prijedloga za domaće i međunarodne institucije u različitim sektorima.