Industrija 4.0 i strategija digitalne transformacije organizacija

Predavač: dr. sc. Neven VrčekProf. dr. sc. Neven Vrček je sveučilišni profesor i dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Njegov stručni i znanstveni interes vezan je uz elektroničko poslovanje, elektroničku upravu, razvoj informacijskog društva te digitalnu transformaciju organizacija. Autor je većeg broja knjiga i znanstvenih publikacija. Godinama je vodio doktorski studij informacijske znanosti i mentorirao dvadesetak doktorskih radova. Vodio je i sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata vezanih uz njegovo područje interesa poput: razvoja nacionalnog okvira za interoperabilnost, razvoja strategije elektroničkog poslovanja, implementacije složenih informacijskih sustava, implementacije organizacijskog preustroja, razvoja infrastrukture razmjene elektroničkog računa, razvoja okvira za semantičku interoperabilnost i sl. Urednik je časopisa Journal of Organizational and Information Sciences. Član je Savjetodavnog odbora World Wide Web konzorcija, Sektorskog odbora Hrvatske akreditacijske agencije za akreditaciju davatelja usluga certificiranja u području elektroničkog potpisa. Predsjednik je Sektorskog vijeća za Informacijske i komunikacijske znanosti te član Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković. Član je europske mreže eksperata za otvorene podatke javnog sektora i semantičku interoperabilnost - Share-PSI (http://www.w3.org/2013/share-psi).