NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) sažeta je mjera pet glavnih dimenzija ili domena ličnosti, te nekih važnijih crta ili faceta koje definiraju svaku domenu. Zajedno, ovih 5 ljestvica domena i 30 ljestvica faceta omogućuju sveobuhvatnu procjenu ličnosti odraslih.

NEO-FFI je verzija NEO PI-R od 60 čestica, u kojem se boduje samo pet domena. NEO-FFI je koristan kada je vrijeme za testiranje ograničeno, a opća informacija o ličnosti dovoljna.

Na edukaciji će biti objašnjena primjena, ocjenjivanje, te interpretacija oba instrumenta, s posebnim naglaskom na korisnost u organizacijskom i kliničkom okruženju.

Termin

14.06.2018

Mjesto održavanja

Miramarska cesta 105, Zagreb

Trajanje

9:00 - 17:00 sati

Predavač(i)

Meri Đula Ercegović, prof.
dr. sc. Danijela Žakić Milas

Dodatne informacije

Edukacija je namijenjena psiholozima i obavezna je za primjenu ovog instrumenta.

Napomena: Svi polaznici edukacije mogu se prije održavanja edukacije registrirati na našem portalu za iTestiranje, nakon čega će im biti odobren jedan besplatni kredit za popunjavanje NEO PI-R inventara, kako bi ga mogli sami ispuniti i pogledati interpretativno izvješće za svoje rezultate. Izvještaj s rezultatima polaznici mogu i donijeti sa sobom na edukaciju kako bi ga mogli analizirati i prokomentirati.

Cijena

800,00 kn + PDV = 1.000,00 kn

Šifra edukacije:

10510

Možete se prijaviti i telefonski, faksom (01 6313 044; 01 6281 774) ili e-mailom (zagreb@nakladaslap.com).
POLAZNIK za treću i svaku sljedeću edukaciju u istoj godini dobiva popust od 20%!
Sve edukacije su prijavljene Hrvatskoj psihološkoj komori (izjava), a prema potrebi i drugim institucijama.Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više