Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma (MMPI-2-RF)

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma (MMPI-2-RF) je revidirana i skraćena verzija MMPI-a-2, koja odražava suvremene teorije i modele psihopatologije i ličnosti te pruža učinkovitu procjenu klinički važnih varijabli pri dijagnozi mentalnih poremećaja.

MMPI-2-RF pruža sveobuhvatnu kliničku procjenu, a može se primjenjivati u raznim okruženjima. Njegova je velika prednost kraće vrijeme primjene u usporedbi s MMPI-2 inventarom. Inventar sadrži 338 tvrdnji koje se kombiniraju u ukupno 51 empirijski provjerenu ljestvicu, kojom se prikupljaju podaci o kliničkim simptomima ispitanika, karakteristikama ličnosti, bihevioralnim sklonostima, interpersonalnom funkcioniranju i interesima te o "prijetnjama" valjanosti protokola.

Na edukaciji se objašnjavaju sve ljestvice inventara, njegova primjena, bodovanje i interpretacija, te se analiziraju rezultati i profili na praktičnim primjerima. Također se daje usporedba rezultata na MMPI-2 cjelokupnom inventaru i MMPI-RF-u.

Termin

16.11.2018

Mjesto održavanja

Miramarska cesta 105, Zagreb

Trajanje

9:00 - 17:00 sati

Predavač(i)

dr. sc. Danijela Žakić Milas

Dodatne informacije

Edukacija je obvezna za psihologe koji nisu pohađali početnu edukaciju iz primjene MMPI-2 inventara.

Cijena

800,00 kn + PDV = 1.000,00 kn

Šifra edukacije:

10612

Možete se prijaviti i telefonski, faksom (01 6313 044; 01 6281 774) ili e-mailom (zagreb@nakladaslap.com).
POLAZNIK za treću i svaku sljedeću edukaciju u istoj godini dobiva popust od 20%!
Sve edukacije su prijavljene Hrvatskoj psihološkoj komori (izjava), a prema potrebi i drugim institucijama.Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više