RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji

Na edukaciji će biti prikazana istraživanja s RCFT-om kod osoba s različitim neurološkim poremećajima (epilepsije, tumori mozga, kraniocerebralne ozljede, cerebrovaskularni inzult, neurodegenerativni poremećaji) i kod djece s neurorazvojnim i neurološkim poremećajima.

Planira se prikaz niza slučajeva iz prakse, s posebnim osvrtom na diferencijalno-dijagnostičke mogućnosti RCFT-a u odraslih (razlikovanje psihijatrijskih i neuroloških poremećaja) i djece (usporedba normalnog razvoja i razvojnih poremećaja).

Termin

10.12.2018

Mjesto održavanja

Miramarska cesta 105, Zagreb

Trajanje

9:00 - 17:00 sati

Predavač(i)

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić

Dodatne informacije

Edukacija je namijenjena psiholozima koji su upoznati s primjenom i interpretacijom rezultata RCFT-a.

Cijena

800,00 kn + PDV = 1.000,00 kn

Šifra edukacije:

10910

Možete se prijaviti i telefonski, faksom (01 6313 044; 01 6281 774) ili e-mailom (zagreb@nakladaslap.com).
POLAZNIK za treću i svaku sljedeću edukaciju u istoj godini dobiva popust od 20%!
Sve edukacije su prijavljene Hrvatskoj psihološkoj komori (izjava), a prema potrebi i drugim institucijama.Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više