Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI) – napredna edukacija

Na edukaciji se detaljnije objašnjava interpretacija PAI inventara na nizu slučajeva iz prakse.

Uz detaljniju obradu pojedinih slučajeva, zajedničku diskusiju oko primjera i indikacija, te rješavanje mogućih nedoumica i problema u interpretaciji, polaznici stječu dublje i opširnije znanje o samom instrumentu, njegovim mogućnostima i kliničkim implikacijama rezultata.

Naglasak se stavlja i na pisanje psihodijagnostičkih nalaza temeljenih na rezultatima dobivenim primjenom PAI inventara.

Termin

03.12.2018

Mjesto održavanja

Miramarska cesta 105, Zagreb

Trajanje

9:00 - 16:00 sati

Predavač(i)

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić

Dodatne informacije

Edukacija je namijenjena psiholozima koji su prošli početnu edukaciju za ovaj instrument. Polaznici mogu na edukaciju donijeti primjere svojih slučajeva kako bi ih na edukaciji mogli zajednički analizirati i protumačiti.

Cijena

800,00 kn + PDV = 1.000,00 kn

Šifra edukacije:

10941

Možete se prijaviti i telefonski, faksom (01 6313 044; 01 6281 774) ili e-mailom (zagreb@nakladaslap.com).
POLAZNIK za treću i svaku sljedeću edukaciju u istoj godini dobiva popust od 20%!
Sve edukacije su prijavljene Hrvatskoj psihološkoj komori (izjava), a prema potrebi i drugim institucijama.Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više