Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena

Na edukaciji će biti prikazani instrumenti koji se koriste u psihološkoj procjeni anksioznosti i depresivnosti, te anksioznih i depresivnih poremećaja u djece i adolescenata. Poseban naglasak je na specifičnosti odabira psihodijagnostičkih mjernih instrumenata s obzirom na dimenzionalni i kategorijalni pristup u tumačenju anksioznosti i depresivnosti. Detaljno su prikazani mjerni instrumenti za djecu i adolescente koji se koriste na ovom području, s posebnim osvrtom na Skalu strahova i anksioznosti SKAD-62 i Skalu depresivnosti SDD. Uz prikaz Skale suočavanja sa stresom SUO, daju se dodatne preporuke za terapijski rad s anksioznom i depresivnom djecom i adolescentima.

Uz kratak pregled teorijske podloge i opisa mjernih instrumenata, obrađuju se prikazi slučajeva, interpretacija rezultata i profila. Rezultati brojnih dosadašnjih istraživanja s navedenim mjernim instrumentima ilustriraju specifične obrasce anksioznosti i depresivnosti u djece sa zdravstvenim tegobama (astma, glavobolje, abdominalne boli i dr.), te odnose anksioznosti i depresivnosti s drugim teškoćama u djetinjstvu i adolescenciji, poput hiperaktivnosti, somatizacije, agresivnosti i sl.

Svi prikazani instrumenti pružaju brojne i raznolike informacije važne u kliničkom, školskom, ali i svakom drugom okruženju u kojem se psiholozi bave psihodijagnostikom djece i adolescenata. Nakon edukacije polaznici će znati kada koji instrument upotrijebiti, koje su njihove diferencijalno-dijagnostičke mogućnosti i kako najbolje kombinirati pojedine mjerne instrumente u svojevrsnu bateriju ovisno o svrsi procjene.

Termin

19.10.2018

Mjesto održavanja

Miramarska cesta 105, Zagreb

Trajanje

9:00 - 17:00 sati

Predavač(i)

prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić

Dodatne informacije

Edukacija je namijenjena psiholozima.

Cijena

800,00 kn + PDV = 1.000,00 kn

Šifra edukacije:

10550

Možete se prijaviti i telefonski, faksom (01 6313 044; 01 6281 774) ili e-mailom (zagreb@nakladaslap.com).
POLAZNIK za treću i svaku sljedeću edukaciju u istoj godini dobiva popust od 20%!
Sve edukacije su prijavljene Hrvatskoj psihološkoj komori (izjava), a prema potrebi i drugim institucijama.Košarica 
- 
Korisnički račun 
mailing lista
Redovito primajte naše obavijesti

Saznajte više